ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΝΕΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ΄ ΤΑΞΗ