ΕΥΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΥΘΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΑΞΙΣ Γ΄, 1974