62 πορτρέτα του Φαγιούμ από τον τόμο Fayum: misteriosi volti dall'Egitto, 1997