Αναρτήσεις

Thomas Worlidge, A select collection of drawings from antique gems, 1768 (pars prima, 100 pictures)

WILLY POGANY, 8 ILLUSTRATIONS IN P. COLLUM'S, THE ADVENTURES OF ODYSSEUS (1918)

TULISOFALA OF ASHIYYUR, 7 ΡΗΤΑ (με βάση την αγγλική μετάφραση της Leisha Tanner)

Henry Wadsworth, Delia

Henry Wadsworth, The Song of Hiawatha, xiv

Henry Wadsworth, Tales of a Wayside Inn 1874

Paul Laurence Dunbar, 1872 - 1906, Ships That Pass in the Night

Οι δελφικές τελετές "Ηρωίς" και "Χάριλα" (από τη Μυθική Αναζήτηση)

John Keats, Bright Star (μετάφραση Ευστράτιος Σαρρής)

Dan Simmons, Martin Silenus (Hyperion Cantos)

Lord Dunsany, Νύχτα / Night (Μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)

H. P. Lovecraft, Nyarlathotep (μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)