Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Zanetti, Delle antiche statue, Venezia 1740 (vol. 1). Πορτρέτα Ρωμαίων στρατηγών και αυτοκρατόρων και των συζύγων τους