Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Padraic Colum, Orpheus, myths of the world / Εικόνες: Boris Artzybasheff


ΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΟΣΙΡΙΣ

ΜΑΡΔΟΥΚ


JAMSHID

ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ

ΕΡΩΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΡΗΣ

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

BRAN

PWYLL ΚΑΙ HAVGAN

LEMMINKAINEN

LOKI

AGNI

GOTAMA

CHIH NU ΚΑΙ NIU LANG

AMATERASU ΚΑΙ SUSANOWO

MAUI

MICTLANTECUTLI

ΟΙ ΝΥΜΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ZUNI)