ΒAKER, GREEK PROVERBS 1998 / ΣΧΕΔΙΑ GRAHAME SMITH (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)