Αναρτήσεις

Ερμείας ο Κουριεύς, Ίαμβοι (κριτική κατά των Στωικών)

Το παράξενο όνειρο του Αντίγονου και ο Μιθριδάτης

Η αγάπη του Δημήτριου του Πολιορκητή για τον πατέρα του Αντίγονο

Ο σκοπός των τεχνών κατά τον Πλούταρχο

"Θεός έγινες από άνθρωπος": ορφικό κείμενο από τους Θουρίους

19 λυχνάρια (Museum Romanum 1707)

Παρμένων ο Βυζάντιος, Ίαμβοι

Εικόνες θεών και θεαινών (Museum Romanum, έκδ. 1706)

Ο ἀσφοδελὸς λειμών του Ομήρου: μια διαφορετική γλωσσική ανάλυση

Η λύρα και η μουσική στην Εποχή του Χαλκού

Ύμνοι, θρησκεία, τελετουργία, μύθοι

23 εικόνες θεοτήτων (Museum Romanum, έκδ. 1707)