Αναρτήσεις

Thomas Worlidge, A select collection of drawings from antique gems, 1768 (pars prima, 100 pictures)

WILLY POGANY, 8 ILLUSTRATIONS IN P. COLLUM'S, THE ADVENTURES OF ODYSSEUS (1918)

TULISOFALA OF ASHIYYUR, 7 ΡΗΤΑ (με βάση την αγγλική μετάφραση της Leisha Tanner)

Henry Wadsworth, Delia

Henry Wadsworth, The Song of Hiawatha, xiv

Henry Wadsworth, Tales of a Wayside Inn 1874

Paul Laurence Dunbar, 1872 - 1906, Ships That Pass in the Night

Οι δελφικές τελετές "Ηρωίς" και "Χάριλα" (από τη Μυθική Αναζήτηση)

John Keats, Bright Star (μετάφραση Ευστράτιος Σαρρής)

Dan Simmons, Martin Silenus (Hyperion Cantos)

Lord Dunsany, Νύχτα / Night (Μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)

H. P. Lovecraft, Nyarlathotep (μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)

Τίμων ο Φλειάσιος: ένας εκπρόσωπος του αρχαίου πυρρωνικού Σκεπτικισμού

Vol.3 of Rossi-Maffei, Gemme antiche figurate (100 pictures)

Vol.2 of Rossi-Maffei, Gemme antiche figurate, 1707, 97 images

Mount Parnassus: 25 engravings by Theodorus de Bry (1528-1598)

ROSSI-MAFFEI, GEMME ANTICHE FIGURATE, VOL. 1, 1707, (102 PICTURES)

zanetti, delle antiche statue (95 images)

Η αντιπάθεια του Πλάτωνα για το θέατρο και η περίπτωση του Φρύνιχου

Ήταν οι Αλκμεωνίδες δημοκρατικοί;

Ο φιλόσοφος δεν πρέπει να αναζητά την οδό της σάρκας, αλλά της αταραξίας (Κερκίδας)

Ο Κυνικός απεχθάνεται το ακριβό φαγητό (Κερκίδας ο Μεγαλοπολίτης)

Πώς ιδρύθηκε το ιερό της Καλλιπύγου Αφροδίτης

Αριστοκλής, Επίκληση στη Δήμητρα

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 4 (Bellori 1739)

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 3 (Bellori 1739)

Η πόλις και τα νερά της

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 33

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 32