Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Η κυριακή προσευχή (Πάτερ ημών) όπως ψάλλεται στα συριακά Αραμαϊκά
Η κυριακή προσευχή (Abun d'bashmayo), όπως ψάλλεται στη συριακή εκκλησία, στην συριακή αραμαϊκή διάλεκτοΚαι μια πιο μοντέρνα εκδοχή από την Abeer Nehme