Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 2, Roma 1770

Πρόσφατες αναρτήσεις

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 1, Roma 1767

MUSEUM FLORENTINUM, 1734, 80 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΛΥΠΤΩΝ

Thesaurus gemmarum antiquarum astriferarum (Θησαύρισμα Αρχαίων Αστροφόρων Λίθων-200 εικόνες), Florentiae 1750

MUSEUM CORTONENSE, ROMA 1750

MUSEUM CAPITOLINUM TOMUS II, EDITIO SECUNDA, MILANO 1819 (ROMAN EMPERORS)

MUSEI CAPITOLINI TOMO I, EDITIO SECUNDA, MILANO 1819 (40 ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)